Οι Φιλίες είναι εξαιρετικά σημαντικές και ουσιώδεις, οποιαδήποτε ηλικία της ζωής μας κι αν αφορούν, σε όποια κι αν συμβαίνουν. Οι παιδικές φιλίες, όμως,  παίζουν συχνά καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των ίδιων των παιδιών, αφού τα επηρεάζουν όχι μόνο στην κοινωνικοποίησή τους αλλά και στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον ίδιο τους τον εαυτό.

Τι είναι Φιλία; Το τι ακριβώς σημαίνει η φιλία αλλάζει με την ηλικία και τον χρόνο. Άλλο πράγμα σημαίνει φιλία για ένα παιδί κι άλλο για ένα νεαρό άτομο. Απλούστατα διότι διαφορετικά πράγματα χρειαζόμαστε στις διαφορετικές φάσεις κι ηλικίες της ζωής μας. Και φυσικά, η διάρκεια των φιλικών σχέσεων αλλάζει κι αυτή, αφήνοντας συχνά «σημάδια», αρνητικά και θετικά.

Τα παιδιά κάνουν φίλους στο νηπιαγωγείο, στην ηλικία δηλαδή των τριών περίπου χρόνων. Σε αυτή την ηλικία ναι μεν κάνουν γρήγορα φίλους αλλά το ίδιο γρήγορα τους αφήνουν πίσω. Υπάρχουν, βεβαίως, περιπτώσεις κατά τις οποίες μια φιλία αναπτύσσεται και θεμελιώνεται τελικά, και η αξία της ξεφεύγει από το παιχνίδι και την χαλαρή παρέα ήδη από νωρίς.

Στην ηλικία του Δημοτικού, οι φιλίες σχηματίζονται αναλόγως με το πώς ικανοποιούνται  οι ανάγκες των δύο μερών. Είναι αξιόπιστος ο υποψήφιος φίλος, κρατάει μυστικό, δείχνει υποστήριξη, επιτυγχάνεται αμοιβαία συνεργασία;

Στην εφηβεία, πάλι, τη φιλία απασχολεί η συζήτηση γύρω από προσωπικά συναισθήματα, ανασφάλειες, σκέψεις. Οι νέοι τοποθετούν πολύ ψηλά την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία, τις οποίες κρίνουν ως σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά στις  σχέσεις με τους φίλους τους.

Ως γονείς είναι θεμιτό να μην αναμειχθείτε και να μην μπείτε στη διαδικασία να σχολιάσετε ή να κρίνετε τους φίλους του παιδιού σας, σε οποιαδήποτε ηλικία και ανεξαρτήτως φύλου. Ενθαρρύνετε κι υποστηρίξτε τα παιδιά εκείνα που είναι πιο κλειστά, πιο εσωστρεφή και πιο «δύσκολα» στην κοινωνικοποίησή τους. Η Φιλία είναι μάθημα, η Φιλία είναι πλούτος και μια σημαντική σταθερά σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, στην οποία σίγουρα θα αλλάξουμε αρκετούς φίλους, θα χάσουμε αλλά και θα κερδίσουμε νέους.

Τα οφέλη της Φιλίας για κάθε παιδί

Οι φιλίες βοηθούν στην:

1.ανάπτυξη των παιδιών (γνωστική, κοινωνικο-συναισθηματική, ηθική)

2.σχέση του παιδιού με τους γύρω του όπως και στο να μπορέσει να βρει τον εαυτό του στην ανεξαρτητοποίησή του

3.εκμάθηση των ορίων

4.συνειδητοποίηση όσον αφορά το θέμα του συμβιβασμού

5.αντιμετώπιση των συναισθημάτων των παιδιών

6.αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση

7.ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων και διαφωνιών

Εν κατακλείδι, οι φιλίες είναι εξαιρετικά σημαντικές σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις φάσεις της ζωής και για κάθε πτυχή προσωπικής ανάπτυξης.